Lịch xe

TKB Chính quy tín chỉ học kỳ II năm học 2016- 2017 (cập nhật 17.03.2017)

(Ngày đăng: 15/03/2017 13:36:54 Ngày cập nhật: 23/03/2017 10:20:19)


Kính gửi: - sinh viên

Chi tiết xem file kèm theo:
Ngày 15/3/2017:
- Cập nhật tên GV môn Địa lý giao thông vận tải lớp 1, An toàn vận tải lớp 2, bảo hiểm giao thông vận tải; Thường thức điều khiển giao thông, thông tin tín hiệu giao thông.
- Cập nhật TKB môn Đồ án chi tiết máy
Ngày 17/3/2017:
- Cập nhật phòng TKB môn Tin học đại cương lớp 2, lớp 4
-Ngày 21/3: Cập nhật tên GV môn Thường thức điều khiển giao thông, tín hiệu giao thông
- Ngày 23/3 Cập nhật TKB môn đồ án chi tiết máy

File đính kèm:

File đính kèm:
Lượt xem: 298
 Về trang trước      Về đầu trang