Lịch xe

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 20/02/2017 09:53:00 Ngày cập nhật: 20/02/2017 09:53:00)


Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.


Dưới đây là danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017 (file đính kèm)
Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách đóng học phí Đồ án tốt nghiệp theo Thông báo số 142/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 10/02/2017.

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ cô Diệu - phòng 5D3 hoặc số điện thoại 08.37305866 đến 17h00 ngày 20/02/2017.

File đính kèm:
        TB_giao_DATN_ky2-16-17.pdf     
Lượt xem: 926
 Về trang trước      Về đầu trang