Lịch xe

Lịch xe đưa đón giảng viên học kỳ 1 năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 29/08/2016 09:57:20 Ngày cập nhật: 06/01/2017 15:14:12)


Kính gửi: giảng viên giảng dạy ở các đơn vị liên kết

Lịch sử cập nhật:
 
29.08.2016: đăng lần 1 
19.09.2016: đăng lần 2  cập nhật lịch giảng viên giảng học kỳ phụ tại Cần Thơ
28.11.2016: đăng lần 3  cập nhật lịch giảng viên giảng học kỳ phụ tại Cần Thơ
12.12.2016: đăng lần 4  cập nhật lịch xe trạm Cần Thơ
06.01.2017: đăng lần 5  cập nhật lịch xe trạm Cần Thơ

File đính kèm:
        lichxe-ky1-16-17(CanTho)V2.pdf     
Lượt xem: 810
 Về trang trước      Về đầu trang