Lịch xe

TB v/v đăng kí thi lại các học phần tiếng Anh A1, A2 khóa 55, 56

(Ngày đăng: 29/04/2016 08:23:08 Ngày cập nhật: 29/04/2016 08:23:08)


Kính gửi: - Sinh viên đại học chính quy K55, K56; - Cố vấn học tập các lớp đại học chính quy K55, K56; - Bộ môn Ngoại ngữ

Căn cứ Quyết định số 2157/QĐ-ĐHGTVT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH GTVT v/v phê duyệt Đề án đào tạo đạt chuẩn ngoại ngữ bậc đại học hệ chính quy;

Căn cứ Thông báo số 446/TB-ĐHGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Phòng Đào tạo Đại học Trường ĐH GTVT v/v thực hiện mức thu và chi trong đề án ngoại ngữ;

Nhà trường thông báo về việc đăng kí thi lại các học phần tiếng Anh tăng cường A1 và A2 như sau:

-         Thời gian đăng kí: từ ngày 29/04/2016 đến ngày 06/05/2016

-         Mức phí: 300.000 đồng/SV/lần thi

-         Hình thức đóng: Lớp trưởng lập danh sách sinh viên đóng phí gửi Ban đào tạo -  P9D3 duyệt và nộp phí tại phòng 8D3 – Ban Tài chính - Kế toán

-         Thời gian thi: dự kiến từ 23/05/2016 đến 26/05/2016

Vậy Nhà trường thông báo cho CVHT, Lớp trưởng biết và thực hiện./.Xem thêm ở file kèm theo...

File đính kèm:
        ThilaiA1A2-K55-56_HKII-1516.pdf     
Lượt xem: 3899
 Về trang trước      Về đầu trang