Lịch xe

Lịch xe đưa đón giảng viên giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016 tại các đơn vị liên kết

(Ngày đăng: 23/09/2015 08:01:36 Ngày cập nhật: 22/01/2016 16:54:30)


Kính gửi: Giảng viên tham gia giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016 tại các đơn vị liên kết

vui lòng xem lịch xe đính kèm
27.10.15 cập nhật lịch xe đưa đón giảng viên đơn vị liên kết Cần Thơ
04.11.15 cập nhật lịch xe đưa đón giảng viên đơn vị liên kết Cần Thơ
24.11.15 cập nhật lịch xe đưa đón giảng viên đơn vị liên kết Cần Thơ
17.12.15 cập nhật lịch xe đưa đón giảng viên đơn vị liên kết Cần Thơ 02 giảng viên đi hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
13.01.2016 cập nhật lịch xe đưa đón giảng viên đơn vị liên kết Cần Thơ 01 CBCT 

File đính kèm:
        lichxe-ky2-15-16(Can Tho)_coithi.pdf     
Lượt xem: 1506
 Về trang trước      Về đầu trang