Lịch xe

Lịch xe đưa đón giảng viên giảng dạy học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại các đơn vị liên kết

(Ngày đăng: 12/02/2015 09:50:05 Ngày cập nhật: 07/05/2015 08:41:12)


Kính gửi: Giảng viên tham gia giảng dạy học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại các đơn vị liên kết

               Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II


Lịch sử cập nhật

  1. Ngày  24.03.2015 cập nhật lịch xe trạm cần thơ, đổi tên giảng viên Võ Xuân Bằng và Tô Thị Tâm
  2. Ngày 03.04.2015 cập nhật lại lịch xe trạm Cần Thơ
  3. Ngày 07.05.2015 cập nhật thêm lịch thêm thi lần 2, lần 3

File đính kèm:
        lichxe-ky2-14-15(SQCB).pdf     
        lichxe-ky2-14-15(CanTho).pdf     
Lượt xem: 1670
 Về trang trước      Về đầu trang