Lịch xe

Lịch xe đưa đón giảng viên giảng dạy tại đơn vị liên kết học kỳ 1 năm học 2014-2015

(Ngày đăng: 08/08/2014 14:52:21 Ngày cập nhật: 03/11/2014 16:17:10)


Lịch xe đưa đón giảng viên đi giảng dạy học kỳ 1 năm học 2014-2015

Ban đào tạo thông báo lịch xe đưa đón giảng viên đi giảng dạy tại các đơn vị liên kết  
lịch sử cập nhật:

  1. ngày 21/08/2014 cập nhật lịch xe cần thơ, thêm tên giảng viên đi giảng học kỳ phụ
  2. ngày 17/09/2014 cập nhật lịch xe cần thơ

File đính kèm:
        lichxe-ky1-14-15(CANTHO).pdf     
        lichxe-ky1-14-15(BENTRE).pdf     
        lichxe-ky1-14-15(SQCB).pdf     
        lichxe-ky1-14-15(SQCB).pdf     
        lichxe-ky1-14-15(ANGIANG).pdf     
        lichxe-ky1-14-15(BACLIEU).pdf     
Lượt xem: 2438
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng