Năm học 2012-2013

Danh sách các lớp Cao học 24.1 kỳ 2 năm học 2016- 2017

(Ngày đăng: 02/03/2017 07:46:59 Ngày cập nhật: 02/03/2017 15:00:06)


Kính gửi: Sinh viên


Chi tiết file đính kèm:
Lịch sử cập  nhật:
Ngày 02.3.2017: cập nhật danh sách các lớp cao học k24.1 (danh sách chỉ dùng để điểm danh)
Kính gửi: Sinh viên

Lưu ý: danh sách chỉ dùng điểm danh không dùng để thi.

Chi tiết file đính kèm:
Lịch sử cập  nhật:
Ngày 28.02.2017: cập nhật danh sách 03 lớp cao học 24.2

File đính kèm:
        DS cao hoc k24.1 (hoc ky 2-16-17).xls     
Lượt xem: 452
 Về trang trước      Về đầu trang