Sau đại học

Thông báo cập nhật thời khóa biểu Hệ Cao học các lớp Quản lý xây dựng, Quản trị kinh doanh K24.1 và K24.2 (24/03/2017)

(Ngày đăng: 07/03/2017 14:17:33 Ngày cập nhật: 24/03/2017 14:26:23)


Nhà trường thông báo cập nhật thời khóa biểu Hệ Cao học các lớp Quản lý xây dựng, Quản trị kinh doanh K24.1 và K24.2

(Chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm:
        TKB-CH-K24-dot 1 ngay 24-03-2017.pdf     
        TKB-CH-K24-dot 2 ngay 24-03-2017.pdf     
Lượt xem: 414
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng