Sau đại học

Thông báo xét thôi học và cảnh báo kết quả học tập Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 03/03/2017 15:09:47 Ngày cập nhật: 03/03/2017 15:09:47)


Kính gửi: -Các khoa, bộ môn trực thuộc; - Cố vấn học tập và sinh viên các lớp Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy.

Dưới đây là Thông báo xét thôi học và cảnh báo kết quả học tập Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017 (file đính kèm).
Ghi chú: Khóa 57 sẽ có Thông báo sau.

File đính kèm:
Lượt xem: 3417
 Về trang trước      Về đầu trang