Sau đại học

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(Ngày đăng: 06/01/2017 14:49:23 Ngày cập nhật: 06/01/2017 14:49:23)


Kính gửi: Các học viên cao học các lớp khóa K23-2

Căn cứ thông báo số 1872/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 17 tháng 11 năm 2016 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 hệ Cao học.      

Theo đề nghị của bộ môn Quản trị kinh doanh môn học Quản trị Marketing của lớp Quản lý xây dựng khóa K23-2 thay đổi thời gian lên lớp của giảng viên. Phòng Đào tạo thay đổi thời gian thi của lớp như sau:

STT

Lớp

Môn thi

SL

Thời gian thi cũ

Thời gian thi mới

Phòng thi

1

Quản trị kinh doanh K23-2

Quản trị Marketing

12

19:00

09/01/2017

19:00

18/01/2017

304C2

 Để thuận tiện trong công tác tổ chức thi. Phòng Đào tạo thay đổi phòng thi của lớp Kỹ thuật xây dựng CTGT K23-2 chuyên sâu Kỹ thuật xây dựng Cầu hầm như sau:

STT

Lớp

Môn thi

SL

Thời gian thi

Phòng thi cũ

Phòng thi mới

1

Kỹ thuật xây dựng CTGT K23-2 chuyên sâu Kỹ thuật xây dựng CH

Công nghệ hiện đại xây dựng đường hầm và công trình ngầm

5

19:00

18/01/2017

304C2

303C2

Lượt xem: 626
 Về trang trước      Về đầu trang