Sau đại học

Thông báo v/v đăng ký học phần tự chọn, định hướng chuyên sâu học kỳ II năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(Ngày đăng: 12/12/2016 15:19:21 Ngày cập nhật: 12/12/2016 15:19:21)


Kính gửi: Học viên các lớp Kỹ thuật cơ khí động lực K24-1, Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng DD&CN K24-1

 

Phòng Đào tạo thông báo cho học viên các lớp Kỹ thuật cơ khí động lực K24-1, Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng DD&CN K24-1 đăng ký các học phần tự chọn, định hướng chuyên sâu thuộc học kỳ II năm học 2016-2017 (danh sách đính kèm).

Học viên chỉ được chọn các học phần trong chuyên sâu mà mình lựa chọn. Số lượng học viên tối thiểu để mở lớp học phần tự chọn dự kiến là 5 học viên. Các trường hợp đặc biệt, Phòng Đào tạo sẽ xin ý kiến nhà trường. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ với Phòng Đào tạo tại phòng P9D3 (gặp A. Tân) hoặc theo địa chỉ email ndtan@utc2.edu.vn.

Lớp trưởng lập danh sách cho lớp đăng ký các học phần tự chọn chuyên sâu thành 02 bản, nộp về Phòng Đào tạo (P-9D3) bản giấy” cho Anh Tân và 1 bản qua email ndtan@utc2.edu.vn  trước ngày 21/12/2016.

Vậy Phòng đào tạo thông báo học viên các lớp như trên biết và thực hiện./.

File đính kèm:
        Mau Tu Chon.xls     
        1971.pdf     
Lượt xem: 717
 Về trang trước      Về đầu trang