Sau đại học

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học (cập nhật ngày 22/09/2016)

(Ngày đăng: 22/09/2016 11:05:29 Ngày cập nhật: 22/09/2016 11:05:29)


Kính gửi: các học viên cao học khóa 23-2, 24-1

Ngày 22/09/2016, cập nhật  thời khóa biểu lớp Cao học - Quản lý xây dựng K23-2, Cao học - Quản lý xây dựng K24-1, Cao học - Kỹ thuật cơ khí động lực K24-1.
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm:
        TKB-CH-HKI-1617 ngay 22-09-2016.pdf     
Lượt xem: 1027
 Về trang trước      Về đầu trang