Đại học văn bằng 2

Lịch thi các lớp Tin học ứng dụng tại Trung tâm ĐTTH (Dành cho sinh viên các lớp Cầu đường bộ Anh)

(Ngày đăng: 15/03/2017 14:01:50 Ngày cập nhật: 15/03/2017 14:19:27)


Kính gửi: Sinh viên lớp Cầu đường bộ Anh

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo lịch thi các lớp Tin học ứng dụng tại Trung tâm ĐTTH (Dành cho sinh viên các lớp Cầu đường bộ Anh) như sau:

File đính kèm:
        Danh sách lớp CDA54.xlsx     
        Danh sách lớp CDA56.xlsx     
Lượt xem: 341
 Về trang trước      Về đầu trang