Đại học văn bằng 2

Danh sách sinh viên, học viên dự kiến bị buộc thôi học do không đóng học phí HK I 2016-2017

(Ngày đăng: 27/02/2017 08:13:48 Ngày cập nhật: 27/02/2017 08:13:48)


Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K54 đến K56; sinh viên hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2; Học viên hệ Cao học

Phân hiệu Trường Đại học GIao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học do không hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016-2017 cụ thể như sau:
Lưu ý: Những sinh viên khóa 57 hệ Chính quy chưa hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016-2017 tiếp tục theo dõi thông báo của Nhà trường.
Lịch sử cập nhật: 
Ngày 23/02/2017: Đăng danh sách sinh viên dự kiến bị thôi học các hệ (Chính quy từ K54 đến K57, Liên thông, Bằng 2, học viên Cao học);
Ngày 27/02/2017: Cập nhật danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học các hệ (Chính quy từ K54 đến K56, Liên thông, Bằng 2, học viên Cao học);

Lượt xem: 989
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng