Đại học văn bằng 2

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 21/02/2017 15:47:43 Ngày cập nhật: 23/02/2017 11:45:15)


Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

Dưới đây là danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp  học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo Thông báo số 142/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 10/02/2017.

Mọi thắc mắc, sinh viên (đã đăng ký Đồ án tốt nghiệp qua mạng) vui lòng liên hệ cô Diệu (K53), cô Hoa (K50, K51, 52) - phòng 5D3 hoặc số điện thoại 08.37305866 đến 17h00 ngày 22/02/2017.

File đính kèm:
        DS SV CQ tre han du dk xet DATN.pdf     
        TB_giao_DATN_ky2-16-17.pdf     
Lượt xem: 1684
 Về trang trước      Về đầu trang