Đại học văn bằng 2

TB Hoàn lại học phí Học kỳ phụ Tháng 6.2016

(Ngày đăng: 07/11/2016 11:10:26 Ngày cập nhật: 07/11/2016 11:10:26)


Kính gửi: Sinh viên các hệ

Phòng Đào tạo - Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn lại học phí Học phí Học kỳ phụ Tháng 6.2016 như sau:

Lượt xem: 1834
 Về trang trước      Về đầu trang