Đại học văn bằng 2

Thời khóa biểu học kỳ thứ nhất lớp Liên thông - Cầu đường bộ K57 Quận 9

(Ngày đăng: 14/10/2016 15:19:33 Ngày cập nhật: 02/12/2016 14:36:01)


Kính gửi: Sinh viên hệ liên thông K57

Lịch sử cập nhật:

1. Đăng lần 1: ngày 14.10.2016
2. Đăng lần 2: ngày 24.10.2016 cập nhật tên giảng viên
3. Đăng lần 3: ngày 02.12.2016 cập nhật tên giảng viên

File đính kèm:
        TKB -LT-B2-KY1-1617(V3).pdf     
Lượt xem: 840
 Về trang trước      Về đầu trang