Đại học văn bằng 2

TB lịch thi bổ sung HKP tháng 6.2016 do cúp điện

(Ngày đăng: 06/10/2016 08:46:22 Ngày cập nhật: 07/10/2016 08:32:31)


Kính gửi: Sinh viên các hệ

Phòng Đào tạo- Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi bổ sung các học phần có lịch thi vào ngày 05/10/2016 do cúp điện như sau:

File đính kèm:
        DS thi BS.pdf     
        DS thi BS mon SBVL.xlsx     
        DS thi BS non Nen mong.xlsx     
Lượt xem: 2129
 Về trang trước      Về đầu trang