Đại học văn bằng 2

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét giao và tạm giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 23/09/2016 16:52:46 Ngày cập nhật: 26/09/2016 10:00:04)


Kính gửi: - Sinh viên các lớp hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học, lớp Bằng 2 K54

       
         Sau đây là danh sách sinh viên đủ điều kiện xét giao và tạm giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (File đính kèm). 
         Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ cô Diệu (K53 hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học, Bằng 2 K54), cô Hương (K50, 51, 52 hệ Chính quy) - Phòng 5 - D3 hoặc số điện thoại 08.37305866.

         Ghi chú:

-         Sinh viên các lớp khóa 53 Chính quy (theo chương trình đào tạo 4.5 năm) có tén trong danh sách: đóng học phí qua dịch vụ online (theo Thông báo số 1316/TB-ĐHGTVT-PH.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2016).

-         Sinh viên các lớp còn lại có tên trong danh sách: đóng học phí trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế toán (P8 - D3) từ ngày 26/09/2016 đến 17h00 ngày 29/09/2016.

Sinh viên liên hệ Bộ môn để nhận Quyết định giao và tạm giao ĐATN (theo Thông báo 1290 và 1289 ngày 14/09/2016).

File đính kèm:
        HE VLVH - BANG 2 K54.pdf     
        KHOA 50 CQ.pdf     
        KHOA 51 CQ.pdf     
        KHOA 52 CQ.pdf     
        KHOA 53 CQ KHOI CONG TRINH.pdf     
        KHOA 53 CQ DA KET THUC KHOA HOC.pdf     
Lượt xem: 3950
 Về trang trước      Về đầu trang