Hệ Vừa làm Vừa học

Lịch học và Lịch thi HKP tháng 12.2016 tại Cần thơ.

(Ngày đăng: 03/03/2017 08:09:24 Ngày cập nhật: 03/03/2017 08:15:55)


Kính gửi: Sinh viên hệ Vừa làm vừa học tại đơn vị liên kết Cần thơ.

Phân hiệu Trường Đại học GIao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch học và lịch thi học kỳ phụ tháng 12.2016 tại Cần Thơ cụ thể như sau:


Lượt xem: 391
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng