Hệ Vừa làm Vừa học

TB Đăng ký học kỳ phụ Tháng 12.2016.

(Ngày đăng: 29/11/2016 10:13:36 Ngày cập nhật: 14/12/2016 13:52:46)


KÍnh gửi: Học viên Cao học, Sinh viên các hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2.

Phòng Đào tạo- Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo thời gian đăng ký học kỳ phụ Tháng 12.2016 cụ thể như sau:

Lượt xem: 3136
 Về trang trước      Về đầu trang