Hệ Vừa làm Vừa học

Thông báo giao và tạm giao ĐATN hệ Chính quy, hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 14/09/2016 17:28:48 Ngày cập nhật: 14/09/2016 17:32:59)


Kính gửi:Các Khoa, Bộ môn trực thuộc; - Sinh viên các lớp K53 hệ Chính quy (theo chương trình đào tạo 4.5 năm); - Sinh viên chưa tốt nghiệp ở các lớp đã kết thúc khóa học hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học (còn trong thời hạn xét tốt nghiệp).

     Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2016-2017 và tình hình học tập của sinh viên, Nhà trường quy định việc giao và tạm giao Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN), bảo vệ ĐATN và xét tốt nghiệp hệ Chính quy, hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017.
      Vui lòng xem thông báo và mẫu Đơn xin nhận ĐATN trong file đính kèm dưới đây.

File đính kèm:
        TB Giao DATN HK1.2016.2017.pdf     
        Mau don xin nhan DATN.pdf     
Lượt xem: 4195
 Về trang trước      Về đầu trang