Hệ Vừa làm Vừa học

TB Lịch học và thi HKP tháng 6.2016 tại đơn vị liên kết Cần Thơ

(Ngày đăng: 14/09/2016 16:50:14 Ngày cập nhật: 01/11/2016 10:11:25)


Kính gửi: Sinh viên các lớp VHVL Khóa 53, 54 ,55

Phòng Đào tạo- Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch học và lịch thi các học phần sinh viên đã đăng ký đợt đăng ký Học kỳ phụ Tháng 6.2016 tại đơn vị liên kết Cần Thơ cụ thể như sau:
Ngày 20/09/2016: Cập nhật thay đổi lịch học môn Cơ lý thuyết F1, Cơ lý thuyết F2.

Lượt xem: 1013
 Về trang trước      Về đầu trang