Hệ Vừa làm Vừa học

TB Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 2

(Ngày đăng: 09/09/2016 13:41:06 Ngày cập nhật: 06/10/2016 15:05:33)


Kính gửi: Sinh viên các hệ

Phân hiệu- Trường Đại học GTVT thông báo lịch thi Đợt 2 Học kỳ phụ Tháng 6.2016 cụ thể như sau:
Lưu ý: Trường hợp sinh viên đã có lịch học nhưng chưa có lịch thi theo thông báo này đề nghị liên hệ Phòng 10D3 Phòng Đào tạo trước ngày 15/09/2016. Mọi thắc mắc nếu không có lý do chính đáng sẽ không được xem xét giải quyết sau ngày 15/09/2016.
   

File đính kèm:
        DS thi HKP Tháng 6.2016 Đợt 2.pdf     
        DS thi.xls     
Lượt xem: 3639
 Về trang trước      Về đầu trang