Hệ Vừa làm Vừa học

TB Thay đổi lịch thi HKP Tháng 6.2016 Đợt 1

(Ngày đăng: 31/08/2016 16:36:08 Ngày cập nhật: 05/09/2016 14:45:10)


Kính gửi: Sinh viên các hệ

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trong việc xét lưu ban lên lớp học kỳ II năm học 2015-2016. Nhà thường thông báo thay đôi lịch các học phàn có thời gian kết thúc học vày ngày 07/08/2016 cụ thể như sau:

Lượt xem: 4108
 Về trang trước      Về đầu trang