Hệ Vừa làm Vừa học

Lịch học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 4

(Ngày đăng: 29/08/2016 16:31:14 Ngày cập nhật: 27/10/2016 11:19:13)


Kính gửi: Sinh viên các hệ

Chi tiết xem ở file đính kèm:
Ngày 27/10/2016: Cập nhật phòng học môn Động lực học kết cấu.

File đính kèm:
        Danh sách học lai Đợt 4.pdf     
        Danh sach diem danh SV.xlsx     
Lượt xem: 3036
 Về trang trước      Về đầu trang