Hệ Vừa làm Vừa học

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017 (hệ vừa làm vừa học)

(Ngày đăng: 29/08/2016 09:55:53 Ngày cập nhật: 31/10/2016 16:40:09)


Kính gửi: sinh viên hệ vừa làm vừa học

Lịch sử cập nhật:

29.08.2016: đăng lần 1
30.08.2016: đăng lần 2 cập nhật phòng học và phòng thi
08.09.2016: đăng lần 3 cập nhật lịch học trạm Dĩ An
13.10.2016: đăng lần 4 cập nhật lịch học CĐB 54 Quận 9
31.10.2016: đăng lần 5 cập nhật lịch học ĐMTX 55 Dĩ An

File đính kèm:
        TKB -TC-KY1-1617 (DIANV2).pdf     
        TKB -TC-KY1-1617 (CANTHO).pdf     
        TKB -TC-KY1-1617 (QUAN9).pdf     
Lượt xem: 1467
 Về trang trước      Về đầu trang