Hệ Vừa làm Vừa học

TB v/v Thu thêm học phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6.2016 tại đơn vị liên kết Cần Thơ.

(Ngày đăng: 24/08/2016 16:07:18 Ngày cập nhật: 24/08/2016 16:07:18)


Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ VHVL tại đơn vị liên kết Cần Thơ.

Lưu ý: Những sinh viên không chấp nhận phương án trên thì hoàn trả học phí đã nộp cho Nhà trường theo số liệu đăng ký từ hệ thống thu tiền online (Thời gian hoàn lại học phí đợt đăng ký Học kỳ phụ Tháng 6.2016 từ ngày 06-20/11/2016)./.

Lượt xem: 1053
 Về trang trước      Về đầu trang