Hệ chính quy

Thông về việc nộp học phí các lớp học phần dưới 15 sinh viên

(Ngày đăng: 13/03/2017 16:13:51 Ngày cập nhật: 14/03/2017 14:17:57)


Kính gửi: sinh viên hệ chính quy

Vui lòng xem danh sách các học phần đính kèm

File đính kèm:
        TB_Nop_hoc_phi_duoi_15.pdf     
Lượt xem: 1018
 Về trang trước      Về đầu trang