Hệ chính quy

TB v\v hủy học phần Đồ án tốt nghiệp đã đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 06/03/2017 07:46:23 Ngày cập nhật: 06/03/2017 07:46:23)


Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 54 hệ 4 năm.

Phân hiệu Trường Đại học GIao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo thời hạn hủy học phần Đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên K54 hệ 4 năm (nếu có nguyện vọng) cụ thể như sau:

File đính kèm:
Lượt xem: 705
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng