Hệ chính quy

TB V\v Điều chỉnh mức học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (hệ Liên thông K57)

(Ngày đăng: 01/03/2017 11:19:50 Ngày cập nhật: 01/03/2017 11:19:50)


Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông chính quy K57.

 Phân hiệu Trường Đại học GIao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh mức học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

File đính kèm:
Lượt xem: 596
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng