Hệ chính quy

Thông báo về việc đăng ký lớp học phần học kỳ cuối của sinh viên khóa 54 hệ chính quy 4.năm

(Ngày đăng: 24/02/2017 10:08:11 Ngày cập nhật: 24/02/2017 10:13:02)


Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 54 theo chương trình đào tạo 4.0 năm

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian đăng ký lớp học phần và đóng học phí cho sinh viên khóa 54 hệ 4.0 năm cụ thể như sau:

File đính kèm:
        TB_Dang_ky_hoc_lai_khoa_cuoi_K54.pdf     
Lượt xem: 834
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng