Hệ chính quy

TB Lịch thi tiếng Anh B1 bổ sung HK I 2016-2017

(Ngày đăng: 28/12/2016 09:04:59 Ngày cập nhật: 28/12/2016 09:22:15)


Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 55.

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo lịch thi tiếng Anh B1 cho các trường hợp sinh viên đã đăng ký học học phần Tiếng Anh B1 học kỳ I năm học 2016-2017 và đã tham gia dự thi và đạt trình độ tiếng Anh A2 cụ thể như sau:
Lưu ý: Sinh viên thuộc đối tượng được dự thi xem danh sách thi trong file đính kèm.
   Các sinh viên trên được tiếp tục đăng ký học phần tiếng Anh chuyên ngành từ ngày 04/01-09/2016 theo thông báo số 1920/TB-ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2016.

File đính kèm:
Lượt xem: 1169
 Về trang trước      Về đầu trang