Hệ chính quy

TB v\v xử lý các trường hợp sinh viên chưa đăng ký học phần HKII 2016-2017.

(Ngày đăng: 23/12/2016 15:52:58 Ngày cập nhật: 23/12/2016 15:52:58)


Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K50 đến K57.

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo về việc xử lý các trường hợp sinh viên chưa đăng ký học phần học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

File đính kèm:
        2009 (1).pdf     
Lượt xem: 2814
 Về trang trước      Về đầu trang