Hệ chính quy

TB v\v hoàn lại học phí chênh lệch học phần tiếng Anh A1 HK I 2016-2017

(Ngày đăng: 21/12/2016 16:03:14 Ngày cập nhật: 21/12/2016 16:03:14)


Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 55,56,57

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo thời gian hoàn lại học phí chênh lệch học phần tiếng Anh A1 học kỳ I năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

Lượt xem: 863
 Về trang trước      Về đầu trang