Hệ chính quy

Thông báo v/v Thay đổi lịch thi hệ chính quy khóa 57 học kỳ I năm học 2016 - 2017

(Ngày đăng: 20/12/2016 16:47:06 Ngày cập nhật: 20/12/2016 16:47:06)


Phòng Đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.HCM thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với các lớp chính quy khóa 57.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm:
Lượt xem: 1517
 Về trang trước      Về đầu trang