Hệ chính quy

Kết quả xét duyệt đơn sinh viên K57 xin đóng học phí trễ hạn HK I 2016-2017.

(Ngày đăng: 20/12/2016 08:59:21 Ngày cập nhật: 20/12/2016 08:59:21)


Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 57.

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo kết quả xét duyệt đơn sinh viên khóa 57 xin nộp học phí trế hạn không quá 02 tuần kể từ ngày hết hạn đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017 cụ thể như sau:
Thời gian hoàn thành học phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/12/2016 (Danh sách đính kèm).
Địa điểm nộp: Phòng 8D3 (Tài chính-Kế toán).
Sau ngày 22/12/2016 các trường hợp sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị buộc thôi học theo quy chế hiện hành.

Lượt xem: 891
 Về trang trước      Về đầu trang