Hệ chính quy

Lịch thi tiếng Anh tăng cường A1 A2 Học kỳ I 2016-2017

(Ngày đăng: 15/12/2016 10:16:51 Ngày cập nhật: 15/12/2016 10:16:51)


Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 55, 56, 57

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo lịch thi các học phần tiếng Anh tăng cường học kỳ I năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

Lượt xem: 2589
 Về trang trước      Về đầu trang