Hệ chính quy

TB gia hạn đóng học phí đào tạo bổ sung học kỳ I năm học 2015-2016

(Ngày đăng: 07/12/2016 13:57:16 Ngày cập nhật: 07/12/2016 14:21:55)


Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 53, 54, 55, 56.

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo lịch gia hạn đóng học phí đào tạo bổ sung Học kỳ I năm học 2015-2016 dành cho sinh viên các lớp chính quy từ khóa 53 đến 56 (danh sách đính kèm) cụ thể như sau:

File đính kèm:
Lượt xem: 1620
 Về trang trước      Về đầu trang