Hệ chính quy

TB v/v gia hạn đóng học phí bổ sung HK I năm học 2016-2017 dành cho các lớp Cầu đường Anh.

(Ngày đăng: 05/12/2016 16:21:44 Ngày cập nhật: 05/12/2016 16:21:44)


Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh hệ chính quy khóa 54 đến 57.

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo lịch gia hạn đóng học phí bổ sung Học kỳ I năm học 2016-2017 dành cho sinh viên các lớp Cầu đường Anh từ khóa 54 đến khóa 57 cụ thể như sau:

File đính kèm:
        TB Gia han nop HP HKI 1617 CDA.pdf     
Lượt xem: 819
 Về trang trước      Về đầu trang