Hệ chính quy

TB Đăng ký và thu lệ phí thi học phần tiếng Anh A1, A2 HK I 16-17 dành cho thí sinh tự do.

(Ngày đăng: 02/12/2016 10:17:10 Ngày cập nhật: 02/12/2016 10:17:36)


Kính gửi: Sinh viên chính quy khóa 55,56,57

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi học phần tiếng Anh A1, A2 dành cho thí sinh tự do cụ thể như sau:

File đính kèm:
Lượt xem: 1900
 Về trang trước      Về đầu trang