Hệ chính quy

Lịch thi bổ sung HKP Tháng 6.2016 do cúp điện ngày 30.11.2016.

(Ngày đăng: 01/12/2016 16:07:00 Ngày cập nhật: 02/12/2016 16:24:39)


Kính gửi: Sinh viên các hệ

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo lịch thi bổ sung Học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 2 do cúp điện ngày 30.11.2016 cụ thể như sau:

File đính kèm:
        DS đính kèm 301116.pdf     
Lượt xem: 1183
 Về trang trước      Về đầu trang