Quy chế đào tạo

Thông báo v/v đánh giá học phần tiếng Anh A1, A2, B1 cho sinh viên hệ chính quy

(Ngày đăng: 17/06/2016 16:21:56 Ngày cập nhật: 17/06/2016 16:24:21)


Kính gửi: - Bộ môn Ngoại ngữ; - Cố vấn học tập Khóa 55, 56; - Sinh viên hệ chính quy Khóa 55, 56.

Chi tiết xem ở file kèm theo...

File đính kèm:
        Thong bao tieng Anh_diemdatA1A2B1.pdf     
Lượt xem: 1685
 Về trang trước      Về đầu trang