Quy chế đào tạo

Thông báo về quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ các lớp Cầu đường Anh

(Ngày đăng: 07/04/2016 15:03:01 Ngày cập nhật: 07/04/2016 15:03:01)


Kính gửi: - Sinh viên các lớp Cầu đường Anh - Cố vấn học tập các lớp Cầu đường Anh - Bộ môn Ngoại ngữ

Xin xem file kèm theo...

File đính kèm:
        TB702_ChuanNgoaiNgu.pdf     
Lượt xem: 1267
 Về trang trước      Về đầu trang