Kế hoạch năm học

Kế hoạch học tập năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 08/08/2016 13:36:10 Ngày cập nhật: 31/08/2016 09:02:56)


Kính gửi: Sinh viên các hệ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc lập và triển khai kế hoạch năm học 2016-2017, Ban Đào tạo xin gửi tới các Bộ môn, sinh viên,giảng viên bản Kế hoạch học tập và Khối lượng giảng dạy tại Cơ sở II năm học 2016 – 2017 đã được ban giám hiệu duyệt.

File đính kèm:
        Bang tien do Tin Chi.pdf     
        bang tien do nien che.pdf     
        KehoachCH1617_v3.pdf     
        KH_CHITIET_tinchi(TS).pdf     
        KH_chi tiet_nien che.pdf     
        Ke hoach hoc tap 1617_v3.pdf     
Lượt xem: 6292
 Về trang trước      Về đầu trang