Kế hoạch năm học

Thông báo về việc giao đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 Năm học 2015-2016

(Ngày đăng: 23/02/2016 10:05:11 Ngày cập nhật: 23/02/2016 22:24:24)


Kính gửi: : Các Bộ môn chuyên môn;

                  Các lớp Chính quy K53 (theo chương trình đào tạo 4 năm); 
  Các lớp VLVH K52 ;
  Cố vấn học tập các lớp;
          Các sinh viên khóa trước.


File đính kèm:
        TB_giao_DATN thang 2 nam 2016.pdf     
Lượt xem: 4588
 Về trang trước      Về đầu trang