Kế hoạch năm học

Thông báo về việc tổ chức học các học phần tiếng Anh B1, B1*, B2 và B2* cho các lớp Cầu Đường Anh K54, K55 học kì II năm học 2015 - 2016

(Ngày đăng: 03/02/2016 09:25:29 Ngày cập nhật: 03/02/2016 09:26:47)


Kính gửi; Sinh viên các lớp Cầu Đường ANh K54, K55

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-ĐHGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH GTVT v/v phê duyệt Đề án đào tạo đạt chuẩn ngoại ngữ bậc đại học hệ chính quy (chương trình tiên tiến và chất lượng cao);
Căn cứ Tờ trình ngày 28/09/2015 của Trung tâm Đào tạo Quốc tế được Ban Giám hiệu phê duyệt;
Căn cứ Tờ trình ngày 02/02/2016 của Ban Đào tạo – CSII được Ban Giám đốc phê duyệt,
 Nhà trường thông báo về việc tổ chức học các học phần tiếng Anh B1, B1*, B2 và B2* như sau:  

File đính kèm:
        TB_K54K55_CLC.pdf     
Lượt xem: 2567
 Về trang trước      Về đầu trang