Kế hoạch năm học

Thông báo về việc Nghỉ tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

(Ngày đăng: 27/01/2016 09:14:10 Ngày cập nhật: 27/01/2016 09:14:10)


Kính gửi: Các lớp hệ Chính quy, Bằng 2, Vừa học vừa làm, Cao học.


1.   Các lớp hệ Chính quy, Vừa học vừa làm, Bằng 2, Cao học bắt đầu nghỉ tết nguyên đán Bính thân năm 2016 từ ngày 01/02/2016 đến hết ngày 21/02/2016 (tức từ 23 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân).

2.   Thời khóa biểu học kỳ 2 Năm học 2015-2016 của các hệ sẽ được đăng trên website http://utc2.edu.vn  chậm nhất trước ngày 05/02/2016.

3.   Học kỳ 2 năm học 2015-2016 bắt đầu học từ ngày 22/02/2016

  Nhận được thông báo này đề nghị sinh viên, học viên biết và thực hiện. /.

File đính kèm:
        Tb_Nghi_tet_2016.pdf     
Lượt xem: 4142
 Về trang trước      Về đầu trang