Kế hoạch năm học

Thông báo về việc đóng học phí học phần tiếng anh tăng cường A1,A2 và chương trình Life cấp độ A2 học kỳ 2 năm học 2015-2016

(Ngày đăng: 26/01/2016 10:02:26 Ngày cập nhật: 26/01/2016 10:03:27)


Kính gửi: Cố vấn học tập các lớp thuộc khóa 55, 56 hệ chính quy

                Sinh viên hệ chính quy khóa 55, 56

File đính kèm:
Lượt xem: 3475
 Về trang trước      Về đầu trang